• Home
  • |
  • Termeni de utilizare

Utilizarea acestui site aparţinând societăţii MAGIC AGROJET este supusă următoarelor prevederi:

  1. Mărci înregistrate şi drepturi de autor, drepturi de utilizare

Întreg conţinutul site-ului (respectiv, textele, imaginile, elementele grafice, sunetul, animaţiile şi elementele video, inclusiv logo-urile şi mărcile societăţii, precum şi structura paginilor de Internet ale MAGIC AGROJET) este protejat prin legea privind mărcile înregistrate şi drepturile de autor şi prin alte legi referitoare la protecţia proprietăţii intelectuale. Distribuirea, modificarea sau copierea conţinutului acestor pagini, inclusiv framing-ul sau utilizarea oricăror tehnici de framing, este interzisă.

MAGIC AGROJET specifică, în mod expres, că unele imagini aflate pe site sunt protejate de drepturile de autor ale unor terţi.

Utilizarea proprietăţii intelectuale aflate pe site, inclusiv mărcile şi drepturile de autor, nu vă conferă drepturi de licenţă sau alte drepturi. Copierea, distribuirea, reproducerea, transmiterea sau utilizarea, în orice alt fel, a acestei proprietăţi intelectuale protejate nu este permisă fără acordul scris al societăţii MAGIC AGROJET. De asemenea, este interzisă copierea, distribuirea, modificarea sau punerea la dispoziţia unor terţi a restului conţinutul site-ului. Utilizarea textelor, a unor porţiuni de text sau a materialelor vizuale, în special, necesită obţinerea acordului prealabil al societăţii MAGIC AGROJET.

Utilizatorul are permisiunea expresă de a produce o singură copie a site-ului pentru uz personal, necomercial, cu condiţia ca respectivul conţinut să nu fie modificat în cursul copierii şi ca toate notele privind drepturile de proprietate industrială să fie păstrate în copia respectivă sau să fie introduse în aceasta în cazul în care se utilizează doar extrase de pe site. 

  1. Limitarea răspunderii

MAGIC AGROJET verifică şi actualizează permanent informaţiile furnizate pe site-ul său. Deşi va depune toate eforturile în acest sens, MAGIC AGROJET nu poate garanta că funcţionarea site-ului va fi lipsită de erori. Prin urmare, societatea nu îşi asumă nicio răspundere şi nu oferă nicio garanţie, expresă sau implicită, cu privire la actualitatea, corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate. Acelaşi lucru este valabil şi pentru toate celelalte pagini web accesate prin hyperlink de pe site-ul MAGIC AGROJET, fie că acestea aparţin societăţilor afiliate sau unor terţi. MAGIC AGROJET nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de pagini web şi nu răspunde pentru aranjamentele legate de protecţia datelor ale operatorilor respectivelor pagini web.

MAGIC AGROJET îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa, în orice moment şi fără preaviz, informaţiile sau datele furnizate. Toate declaraţiile de pe site-ul MAGIC AGROJET referitoare la viitorul societăţii se bazează pe convingerile şi opinia conducerii societăţii MAGIC AGROJET şi, prin urmare, sunt supuse riscurilor şi incertitudinilor. MAGIC AGROJET nu este obligată să actualizeze asemenea declaraţii referitoare la viitorul societăţii şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru respectivele declaraţii.

MAGIC AGROJET poate refuza, în orice moment, accesul la site-ul său şi nu oferă nicio garanţie cu privire la disponibilitatea neîntreruptă a site-ului său.

Deşi va depune toate eforturile pentru ca site-ul său să nu conţină viruşi, MAGIC AGROJET nu poate oferi nicio garanţie cu privire la lipsa viruşilor.

  1. Site-uri ale unor terţi /Link-uri

Site-ul poate conţine, la un moment dat, link-uri şi trimiteri la site-uri ale unor terţi. Aceste link-uri şi trimiteri nu înseamnă că MAGIC AGROJET este de acord cu conţinutul site-urilor unor terţi. MAGIC AGROJET nu răspunde pentru disponibilitatea sau conţinutul site-urilor unor terţi şi, de asemenea, nu poate fi considerată responsabilă pentru daune sau pagube rezultate din utilizarea acestora, în orice scop. Link-urile către site-urile unor terţi sunt puse la dispoziţie doar spre confortul utilizatorilor site-ului MAGIC AGROJET.

  1. Informaţii oferite de utilizator

Noi vă putem ruga să furnizaţi date personale doar în scopul de a ne permite să satisfacem solicitările dumneavoastră de informaţii. Orice astfel de date sunt furnizate de către dumneavoastră în mod complet voluntar şi sunt utilizate exclusiv în scopul satisfacerii solicitării dumneavoastră de informaţii. Toate datele sunt colectate, stocate, prelucrate şi utilizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă cu privire la protecţia datelor.